Eggdrop.conf

###### Bilgi Satiri #####
set mod-path “modules/”
set help-path “help/”
set text-path “text/”
loadmodule dns
loadmodule channels
loadmodule server
loadmodule ctcp
loadmodule irc
loadmodule notes
loadmodule console
checkmodule blowfish

##### Bilgi Satiri #####
##### Bot bilgileri #####
set nick “BotNick”
set realname “2Bot İdenti”

#Bu opsiyonel su an kapalidir. Eger botunuz herhangi bir nedenden oturu size ctcp acmiyorsa
#Bu satira botun barindirilmis oldugu host’un ip adresini yazmaniz yeterli olacaktir.

#set my-ip “1.2.3.4”

set init-server {
putserv “oper opernick opersifre”
putserv “PRIVMSG nickserv identify nicksifresi”
}
set servers { 66.90.107.187:6667 }
channel add #KanalAdı { chanmode “lik” idle-kick 0 stopnethack-mode 0 }
set net-type 5
set owner Serdar

##### Dosyalar ve Dizinler #####
##### Bilgi Satiri #####
set userfile “bots.user”
set chanfile “bots.chan”
set temp-path “/tmp”
logfile msbxco * “logs/bots.log”
logfile jpk #kanaladi “logs/#kanaladi.log”
set console “mkcobxs”

##### SCRIPTLER #####
source scripts/userinfo.tcl
source scripts/script1.tcl
source scripts/script2.tcl
source scripts/script3.tcl
loadhelp userinfo.help

# EndOf

Eggdrop Radyo bot ( TCl ve Conf Zip icinde)

Botta gecen cod kısaltmaları

/dj/ = Dj nick ( Nick )
/sgenre/ = Yayın yapan kişinin yayın tarzı ( Genre )
/stitle/ = Yayın akışı
/surl/ = Sunucu Adresi
/bitrate/ = Bit hızını gösterir ( 24 32 vb )
/curlist/ = O anki dinleyici sayısı
/curhigh/ = Max dinleyici sayısı
/cursong/ = O anki çalan şarkı
$streamip = Sunucu ip
$streamport = Radyo portu

Biraz botumuzu süsleyelim # Yayın sona erdi kanala yazı
set offlinetext “going offline now”
# Yayın sona erdi Topic
set offlinetopic “visit our website @ http://www.mircde.com”
# Yayın başladı kanala yazı
set onlinetext “/stitle/ now online @ /surl/ with /bitrate/kbits”
# Yayın başladı Topic
set onlinetopic “/dj/@/stitle/ @ /surl/ streaming at /bitrate/kbits”
# Yayın akışı metni
set streamtext “tune in /dj/ @ http://$streamip:$streamport/listen.pls”
# Zaman la kanala bilgilendirme mesajı yollar.
set advertisetext “stream @ http://$streamip:$streamport/listen.pls – powered by http://www.topluchat.com”

indir