AÇIKLAMA
Seçili olan/belirtilen kişiyi, ortak olarak bulunduğunuz tüm kanallardan banlayarak uzaklaştırır.
Cümleyi örneklersek;
Mesela EkreM Nicki, #Sohbet ve #Chat kanallarında bulunuyor.
/tban Ekrem komutunu yazarak Mustafa’yı bu 2 kanaldan ban+kick atarak uzaklaştırıyoruz

Kullanımı; /tban Nick

Kod:

alias tban {
if $1 == $me || $comchan($1,1) == $null { halt }
set %kanalsayisi $comchan($1,0)
var %x = 1
while (%x <= %kanalsayisi) { if $me isop $comchan($1,%x) { .mode $comchan($1,%x) +b $address($1,2) | .kick $comchan($1,%x) $1 Ortak olarak bulunduğumuz, tüm kanallardan banlandın! | inc %x } }
}

Reklamlar