Kod:

sendto_one(sptr, rpl_str(RPL_LOCALUSERS),
me.name, parv[0], IRCstats.me_clients+20, IRCstats.global_max+20);
sendto_one(sptr, rpl_str(RPL_GLOBALUSERS),
me.name, parv[0], IRCstats.clients+20, IRCstats.global_max+20);
if ((IRCstats.me_clients + IRCstats.me_servers) > max_connection_count)

Orada Bulunan +20 Yazan yerler Lusers sayisinin 20 ‘den baslayacagini belirtmektedir..
Onu Istediginiz Gibi Yukseltebilirsiniz ; Ornek ; +100 Gibi
Değişiklikleri Kaydettikten Sonra

cd Unreal3.2
make
make install

Yapmaniz yeterli Olacaktir.

Reklamlar