Bu kod ile kanallarda 7 op oldugu zaman op ihlali var diye size uyari mesaji deop olun diye.
Yazan : Regex

   on !*:op:#:if ($opnick == $me && $nick(#,0,@) >= 7) { echo $color(info) -tea *
Reklamlar