mIRC Ascii kod listesi

Klavyenizden birçok karakterleri belirli tuşlari kullanarak çıkarabilirsiniz. Tüm Kod listesi aşagidaki gibidir.

ALT+033 Karakteri ==> ( ! )
    ALT+034 Karakteri ==> ( ” )
    ALT+035 Karakteri ==> ( # )
    ALT+036 Karakteri ==> ( $ )
    ALT+037 Karakteri ==> ( % )
    ALT+038 Karakteri ==> ( & )

    ALT+039 Karakteri ==> ( ‘ )
    ALT+040 Karakteri ==> ( ( )
    ALT+041 Karakteri ==> ( ) )
    ALT+042 Karakteri ==> ( * )
    ALT+043 Karakteri ==> ( + )
    ALT+044 Karakteri ==> ( , )
    ALT+045 Karakteri ==> ( – )
    ALT+046 Karakteri ==> ( . )
    ALT+047 Karakteri ==> ( / )
    ALT+048 Karakteri ==> ( 0 )
    ALT+049 Karakteri ==> ( 1 )
    ALT+050 Karakteri ==> ( 2 )
    ALT+051 Karakteri ==> ( 3 )
    ALT+052 Karakteri ==> ( 4 )
    ALT+053 Karakteri ==> ( 5 )
    ALT+054 Karakteri ==> ( 6 )
    ALT+055 Karakteri ==> ( 7 )
    ALT+056 Karakteri ==> ( 8 )
    ALT+057 Karakteri ==> ( 9 )
    ALT+058 Karakteri ==> ( : )
    ALT+059 Karakteri ==> ( ; )
    ALT+060 Karakteri ==> ( < )
    ALT+061 Karakteri ==> ( = )
    ALT+062 Karakteri ==> ( > )
    ALT+063 Karakteri ==> ( ? )
    ALT+064 Karakteri ==> ( @ )
    ALT+065 Karakteri ==> ( A )
    ALT+066 Karakteri ==> ( B )
    ALT+067 Karakteri ==> ( C )
    ALT+068 Karakteri ==> ( D )
    ALT+069 Karakteri ==> ( E )
    ALT+070 Karakteri ==> ( F )
    ALT+071 Karakteri ==> ( G )
    ALT+072 Karakteri ==> ( H )
    ALT+073 Karakteri ==> ( I )
    ALT+074 Karakteri ==> ( J )
    ALT+075 Karakteri ==> ( K )
    ALT+076 Karakteri ==> ( L )
    ALT+077 Karakteri ==> ( M )
    ALT+078 Karakteri ==> ( N )
    ALT+079 Karakteri ==> ( O )
    ALT+080 Karakteri ==> ( P )
    ALT+081 Karakteri ==> ( Q )
    ALT+082 Karakteri ==> ( R )
    ALT+083 Karakteri ==> ( S )
    ALT+084 Karakteri ==> ( T )
    ALT+085 Karakteri ==> ( U )
    ALT+086 Karakteri ==> ( V )
    ALT+087 Karakteri ==> ( W )
    ALT+088 Karakteri ==> ( X )
    ALT+089 Karakteri ==> ( Y )
    ALT+090 Karakteri ==> ( Z )
    ALT+091 Karakteri ==> ( [ )
    ALT+092 Karakteri ==> ( \ )
    ALT+093 Karakteri ==> ( ] )
    ALT+094 Karakteri ==> ( ^ )
    ALT+095 Karakteri ==> ( _ )
    ALT+096 Karakteri ==> ( ` )
    ALT+097 Karakteri ==> ( a )
    ALT+098 Karakteri ==> ( b )
    ALT+099 Karakteri ==> ( c )
    ALT+0100 Karakteri ==> ( d )
    ALT+0101 Karakteri ==> ( e )
    ALT+0102 Karakteri ==> ( f )
    ALT+0103 Karakteri ==> ( g )
    ALT+0104 Karakteri ==> ( h )
    ALT+0105 Karakteri ==> ( i )
    ALT+0106 Karakteri ==> ( j )
    ALT+0107 Karakteri ==> ( k )
    ALT+0108 Karakteri ==> ( l )
    ALT+0109 Karakteri ==> ( m )
    ALT+0110 Karakteri ==> ( n )
    ALT+0111 Karakteri ==> ( o )
    ALT+0112 Karakteri ==> ( p )
    ALT+0113 Karakteri ==> ( q )
    ALT+0114 Karakteri ==> ( r )
    ALT+0115 Karakteri ==> ( s )
    ALT+0116 Karakteri ==> ( t )
    ALT+0117 Karakteri ==> ( u )
    ALT+0118 Karakteri ==> ( v )
    ALT+0119 Karakteri ==> ( w )
    ALT+0120 Karakteri ==> ( x )
    ALT+0121 Karakteri ==> ( y )
    ALT+0122 Karakteri ==> ( z )
    ALT+0123 Karakteri ==> ( { )
    ALT+0124 Karakteri ==> ( | )
    ALT+0125 Karakteri ==> ( } )
    ALT+0126 Karakteri ==> ( ~ )
    ALT+0127 Karakteri ==> ( � )
    ALT+0128 Karakteri ==> ( � )
    ALT+0129 Karakteri ==> ( � )
    ALT+0130 Karakteri ==> ( � )
    ALT+0131 Karakteri ==> ( � )
    ALT+0132 Karakteri ==> ( � )
    ALT+0133 Karakteri ==> ( � )
    ALT+0134 Karakteri ==> ( � )
    ALT+0135 Karakteri ==> ( � )
    ALT+0136 Karakteri ==> ( � )
    ALT+0137 Karakteri ==> ( � )
    ALT+0138 Karakteri ==> ( � )
    ALT+0139 Karakteri ==> ( � )
    ALT+0140 Karakteri ==> ( � )
    ALT+0141 Karakteri ==> ( � )
    ALT+0142 Karakteri ==> ( � )
    ALT+0143 Karakteri ==> ( � )
    ALT+0144 Karakteri ==> ( � )
    ALT+0145 Karakteri ==> ( � )
    ALT+0146 Karakteri ==> ( � )
    ALT+0147 Karakteri ==> ( � )
    ALT+0148 Karakteri ==> ( � )
    ALT+0149 Karakteri ==> ( � )
    ALT+0150 Karakteri ==> ( � )
    ALT+0151 Karakteri ==> ( � )
    ALT+0152 Karakteri ==> ( � )
    ALT+0153 Karakteri ==> ( � )
    ALT+0154 Karakteri ==> ( � )
    ALT+0155 Karakteri ==> ( � )
    ALT+0156 Karakteri ==> ( � )
    ALT+0157 Karakteri ==> ( � )
    ALT+0158 Karakteri ==> ( � )
    ALT+0159 Karakteri ==> ( � )
    ALT+0160 Karakteri ==> ( )
    ALT+0161 Karakteri ==> ( ¡ )
    ALT+0162 Karakteri ==> ( ¢ )
    ALT+0163 Karakteri ==> ( £ )
    ALT+0164 Karakteri ==> ( ¤ )
    ALT+0165 Karakteri ==> ( ¥ )
    ALT+0166 Karakteri ==> ( ¦ )
    ALT+0167 Karakteri ==> ( § )
    ALT+0168 Karakteri ==> ( ¨ )
    ALT+0169 Karakteri ==> ( © )
    ALT+0170 Karakteri ==> ( ª )
    ALT+0171 Karakteri ==> ( « )
    ALT+0172 Karakteri ==> ( ¬ )
    ALT+0173 Karakteri ==> ( ­ )
    ALT+0174 Karakteri ==> ( ® )
    ALT+0175 Karakteri ==> ( ¯ )
    ALT+0176 Karakteri ==> ( ° )
    ALT+0177 Karakteri ==> ( ± )
    ALT+0178 Karakteri ==> ( ² )
    ALT+0179 Karakteri ==> ( ³ )
    ALT+0180 Karakteri ==> ( ´ )
    ALT+0181 Karakteri ==> ( µ )
    ALT+0182 Karakteri ==> ( ¶ )
    ALT+0183 Karakteri ==> ( · )
    ALT+0184 Karakteri ==> ( ¸ )
    ALT+0185 Karakteri ==> ( ¹ )
    ALT+0186 Karakteri ==> ( º )
    ALT+0187 Karakteri ==> ( » )
    ALT+0188 Karakteri ==> ( ¼ )
    ALT+0189 Karakteri ==> ( ½ )
    ALT+0190 Karakteri ==> ( ¾ )
    ALT+0191 Karakteri ==> ( ¿ )
    ALT+0192 Karakteri ==> ( À )
    ALT+0193 Karakteri ==> ( Á )
    ALT+0194 Karakteri ==> ( Â )
    ALT+0195 Karakteri ==> ( Ã )
    ALT+0196 Karakteri ==> ( Ä )
    ALT+0197 Karakteri ==> ( Å )
    ALT+0198 Karakteri ==> ( Æ )
    ALT+0199 Karakteri ==> ( Ç )
    ALT+0200 Karakteri ==> ( È )
    ALT+0201 Karakteri ==> ( É )
    ALT+0202 Karakteri ==> ( Ê )
    ALT+0203 Karakteri ==> ( Ë )
    ALT+0204 Karakteri ==> ( Ì )
    ALT+0205 Karakteri ==> ( Í )
    ALT+0206 Karakteri ==> ( Î )
    ALT+0207 Karakteri ==> ( Ï )
    ALT+0208 Karakteri ==> ( Ğ )
    ALT+0209 Karakteri ==> ( Ñ )
    ALT+0210 Karakteri ==> ( Ò )
    ALT+0211 Karakteri ==> ( Ó )
    ALT+0212 Karakteri ==> ( Ô )
    ALT+0213 Karakteri ==> ( Õ )
    ALT+0214 Karakteri ==> ( Ö )
    ALT+0215 Karakteri ==> ( × )
    ALT+0216 Karakteri ==> ( Ø )
    ALT+0217 Karakteri ==> ( Ù )
    ALT+0218 Karakteri ==> ( Ú )
    ALT+0219 Karakteri ==> ( Û )
    ALT+0220 Karakteri ==> ( Ü )
    ALT+0221 Karakteri ==> ( İ )
    ALT+0222 Karakteri ==> ( Ş )
    ALT+0223 Karakteri ==> ( ß )
    ALT+0224 Karakteri ==> ( à )
    ALT+0225 Karakteri ==> ( á )
    ALT+0226 Karakteri ==> ( â )
    ALT+0227 Karakteri ==> ( ã )
    ALT+0228 Karakteri ==> ( ä )
    ALT+0229 Karakteri ==> ( å )
    ALT+0230 Karakteri ==> ( æ )
    ALT+0231 Karakteri ==> ( ç )
    ALT+0232 Karakteri ==> ( è )
    ALT+0233 Karakteri ==> ( é )
    ALT+0234 Karakteri ==> ( ê )
    ALT+0235 Karakteri ==> ( ë )
    ALT+0236 Karakteri ==> ( ì )
    ALT+0237 Karakteri ==> ( í )
    ALT+0238 Karakteri ==> ( î )
    ALT+0239 Karakteri ==> ( ï )
    ALT+0240 Karakteri ==> ( ğ )
    ALT+0241 Karakteri ==> ( ñ )
    ALT+0242 Karakteri ==> ( ò )
    ALT+0243 Karakteri ==> ( ó )
    ALT+0244 Karakteri ==> ( ô )
    ALT+0245 Karakteri ==> ( õ )
    ALT+0246 Karakteri ==> ( ö )
    ALT+0247 Karakteri ==> ( ÷ )
    ALT+0248 Karakteri ==> ( ø )
    ALT+0249 Karakteri ==> ( ù )
    ALT+0250 Karakteri ==> ( ú )
    ALT+0251 Karakteri ==> ( û )
    ALT+0252 Karakteri ==> ( ü )
    ALT+0253 Karakteri ==> ( ı )
    ALT+0254 Karakteri ==> ( ş )
    ALT+0255 Karakteri ==> ( ÿ )

Reklamlar

Bu alanda yorum,eleştiri ve beğenilerinizi yazarak bizi bilgilendirebilirsiniz.Ayrıca burada bu saydıklarımız dışında farklı isteklerinizide yazabilirsiniz.

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s