alias xline.data return $shortfn($+($mircdir,xline.data))
on *:snotice:*:{
  if (*Z:line added* iswm $1-) {
    if ($2 == Global) { write xline.data $6 $+ $chr(183) $+ $15 $+ $chr(183) $+ $left($25-,-1) $+ $chr(183) $+ $date $time }
    else { write xline.data $5 $+ $chr(183) $+ $14 $+ $chr(183) $+ $left($24-,-1) $+ $chr(183) $+ $date $time }
  }
  if (*K:Line added for* iswm $1-) { write xline.data $5 $+ $chr(183) $+ $14 $+ $chr(183) $+ $left($24-,-1) $+ $chr(183) $+ $date $time }
  if (*G:Line added for* iswm $1-) { write xline.data $5 $+ $chr(183) $+ $14 $+ $chr(183) $+ $left($24-,-1) $+ $chr(183) $+ $date $time }
  if (*Permanent Global Z:line* iswm $1-) { write xline.data $7 $+ $chr(183) $+ $remove($16,:) $+ $chr(183) $+ $left($17,-1) $date $time }
  if (*Permanent Z:Line* iswm $1-) { write xline.data $6 $+ $chr(183) $+ $remove($15,:) $+ $chr(183) $+ $left($16,-1) $+ $chr(183) $+ $date $time }
  if (*Permanent G:Line* iswm $1-) { write xline.data $6 $+ $chr(183) $+ $remove($15,:) $+ $chr(183) $+ $left($16,-1) $+ $chr(183) $+ $date $time }
  if (*Permanent K:Line* iswm $1-) { write xline.data $6 $+ $chr(183) $+ $remove($15,:) $+ $chr(183) $+ $left($16,-1) $+ $chr(183) $+ $date $time }
  if (*removed Global Z:line* iswm $1-) { if ($read($xline.data,w,$+(*,$5,*))) { write $+(-dl,$readn) $xline.data  } }
  if (*removed K:Line* iswm $1-) { if ($read($xline.data,w,$+(*,$4,*))) {  write $+(-dl,$readn) $xline.data  } }
  if (*removed Z:Line* iswm $1-) { if ($read($xline.data,w,$+(*,$4,*))) { write $+(-dl,$readn) $xline.data  } }
  if (*removed G:Line* iswm $1-) { if ($read($xline.data,w,$+(*,$4,*))) { write $+(-dl,$readn) $xline.data  } }
  if *Expiring Global Z:Line* iswm $1-) { if ($read($xline.data,w,$+($remove($5,$chr(40),$chr(41)),*))) { write $+(-dl,$readn) $xline.data  } }
  if *Expiring K:Line* iswm $1-) { if ($read($xline.data,w,$+($remove($4,$chr(40),$chr(41)),*))) { write $+(-dl,$readn) $xline.data  } }
  if *Expiring G:Line* iswm $1-) { if ($read($xline.data,w,$+($remove($4,$chr(40),$chr(41)),*))) { write $+(-dl,$readn) $xline.data  } }
  if *Expiring Z:Line* iswm $1-) { if ($read($xline.data,w,$+($remove($4,$chr(40),$chr(41)),*))) { write $+(-dl,$readn) $xline.data  } }
}
on *:text:*:#admin:{
  if $1 == !ip && $2 {
    if $read($xline.data,w,$+(*,$2,*)) { var %xline.data $read($xline.data,$readn) }
    if (!%xline.data) { msg # $qt($2) ipi için kay?t bulunamad?! | halt }
    else {
      msg # IP: $gettok(%xline.data,1,183)
      msg # Banlayan: $gettok(%xline.data,2,183)
      msg # Sebep: $gettok(%xline.data,3,183)
      msg # Ban Zaman?: $gettok(%xline.data,4,183)
    }
  }
}
on *:start:write -c $xline.data
on *:disconnect:write -c $xline.data
__________________________

Remoteye ekliyorsunuz #admin kanal?nda
!ip ipadresi ?eklinde kullan?p at?lan ki?inin neden at?ld???n? kim att???n? ne zaman att???n? hangi sebeple att???n? gösterir.

Orjinal Unreal3.2.5\\\’de kodland? ve test edildi oper arkada?lar yada sunucusunda botuna eklemek isteyenler kullanabilir
amaç : kimin neden banland???n?, ban? açmadan önce tespit etmek.

Reklamlar