Mirc : ALT+R yaparak Mirc remoteyi açıorsunuz kodlari ekledikten sonra Mausu sagtıklayınız Renk kodlariyla Topick oluşturabilirsiniz.

menu channel {
1 $chr(11) • RenkLi Topic Menüsü
  . 1 $chr(11) • Renkli TopicLer 1
  ..$chan Topic 1:/topic $chan 1,1 9,1»4,1®9,1»4,1®9,1»4,1®9,1» $$?=”Lütfen Topic Giriniz” 1,1 9,1»4,1®9,1»4,1®9,1»4,1®9,1»
  ..-
  ..$chan Topic 2:/topic $chan 6,12|12,6|13,6|6,13|4,13|13,4|7,4|4,7|8,7|7,8|9,8 |8,9|10,9|9,10|12,10|10,12|16,12  $$?=”Lütfen Topic Giriniz” 6,12|12,6|13,6|6,13|4,13|13,4|7,4|4,7|8,7|7,8 |9,8|8,9|10,9|9,10|12,10|..-
  ..-
  ..$chan Topic 3:/topic $chan 3—3{4@12-3{4@12-3{4@ 12 $$?=”Lutfen Topici Giriniz”  4@3}-4@3} 4@3}3—
  ..-
  ..$chan Topic 4:/topic $chan 3—3{-4@3—{8@3—3{-13@ $$?=”Lutfen Topici Giriniz”  13@3-}—8@3-}—4@3}3—
  ..-
  ..$chan Topic 5:/topic $chan 13,0<0,13>6,13<13,6>2,6<6,2>1,2<2,1>0,1 $$?=”Lutfen Topici Giriniz” 2,1<1,2>6,2<2,6>13,6<6,13>0,13<13,0>
  ..-
  ..$chan Topic 6:/topic $chan 16,9%, 3,9`%9,3%, 1,3`%3,1%,16,1 $$?=”Lutfen Topici Giriniz” 3,1`%1,3%, 9,3`%3,9%, 16,9`%
  ..-
  ..$chan Topic 7:/topic $chan 0,15%`13,15,%15,13%`6,13,%13,6%`5,6,% 8 $$?=”Lutfen Topici Giriniz” 5,6%,13,6`%6,13%,15,13`%13,15%,0,15`%
  ..-
  ..$chan Topic 8:/topic $chan 11,0%0,11% 10,11%11,10% 2,10%10,2% 1,2%2,1%0,1  $$?=”Lutfen Topici Giriniz”  2,1%1,2% 10,2%2,10% 11,10%10,11% 0,11%11,0%
  ..-
  ..$chan Topic 9:/topic $chan 16,15%,14,15`%15,14%,10,14`%14,10%,2,10`%10,2%,15,2 $$?=”Lutfen Topici Giriniz” 10,2`%2,10%,14,10`%10,14%,15,14`%14,1516,1514,15`% 16,15%,
  ..-
  ..$chan Topic 10:/topic $chan 8,0 ,%0,8%`7,8,%8,7%`4,7,%7,4%`8,4 $$?=”Lutfen Topici Giriniz” 7,4`%4,7%,8,7`%7,8%,0,8`%8,0%, 
  ..-
  . 1 $chr(11) • Renkli TopicLer 2
  ..-
  ..$chan Topic 11:/topic $chan 1215,8%8,8|4,8%8,4%4,4|5,4%4,5%5,5|1,5%5,1%1– 16 $$?=”Lutfen Topici Giriniz” 1–5,1%1,5%5,5|4,5%5,4%4,4|8,4%4,8%8,8|15,8%1
  ..-
  ..$chan Topic 12:/topic $chan 4,0%0,4%4,4 5,4%4,5%5,5 1,5%5,1%1,1 15,1 $$?=”Lutfen Topici Giriniz” 5,1%1,5%5,5 4,5%5,4%4,4 0,4%4,0%
  ..-
  ..$chan Topic 13:/topic $chan 12-æ0,12æ¸2,12`æ12,2æ¸1,2`æ2,1æ¸0,1 -= $$?=”Lutfen Topici Giriniz” =- 2,1`æ1,2æ¸12,2`æ2,12æ¸0,12`æ12,0æ-
  ..-
  ..$chan Topic 14:/topic $chan 9,0æ0,9æ3,9æ9,3æ1,3æ3,1æ 9,1 $$?=”Lutfen Topici Giriniz” 3,1æ1,3æ9,3æ3,9æ0,9æ9,0æ
  ..-
  ..$chan Topic 15:/topic $chan 8,0|0,8|7,8|8,7|4,7|7,4|5,4|4,5|1,5|5,1| 9,1 $$?=”Lutfen Topici Giriniz” 5,1 |1,5|4,5|5,4|7,4|4,7|8,7|7,8|
  ..-
  ..$chan Topic 16:/topic $chan 8,1®8,14®8,15®8,0®8,15®8,14®8,1® 0  $$?=”Lutfen Topici Giriniz” 8,1®8,14®8,15®8,0®8,15®8,14®8,1®
  ..-
  ..$chan Topic 17:/topic $chan 3,1\1,3\9,3\3,9\0,9\9,0\0,0-15,0\0,15\14,15\15,14\1,14\14,1\1,1-0,1  $$?=”Lutfen Topici Giriniz” 1,1-14,1/1,14/15,14/14,15/0,15/15,0/0,0-9,0/0,9/3,9/9,3/1,3/3,1/0,0
  ..-
  ..$chan Topic 18:/topic $chan 0,15%,14`%15,14%,1`%14,1%,15,1 $$?=”Lutfen Topici Giriniz” 14,1`%1,14%,15`%14,15%,0`%3,0
  .-
}
Reklamlar