http://www.unrealircd.com/modules/download.php?getfile=49

Bu Programı Pc ‘ ye Atiyoruz.
Sonra Rar Dosyasını açıyoruz.
Once sample.conf u açıyoruz.. Orda

ban-action kill yazan yazıyı ban-action gline yapayoruz Sonra. Içindeki antirandom.c Dosyasını ftp den

Unreal3.2/src/modules dosyasını atıyoruz.sample.conf uda Unreal3.2

Dizinine ekliyoruz
Daha Sonra Telnetimizi Açıyoruz

cd Unreal3.2
make custommodule MODULEFILE=antirandom

Diyoruz ve Sonra

pico unrealircd.conf

loadmodule “src/modules/antirandom.so”;
include “sample.conf”;

Bunları Modules Satırına Ekliyoruz

./unreal rehash

Reklamlar