Idle System
Bu kod ile bagli oldugunuz kanaldaki kullanıcılarin hepsinin idle zamanlarini görebilirsiniz. Kodu ALT+R basarak remotelere ekleyiniz. Kanalda sag tıkladiginizda IDLE bölümünü göreceksiniz.

alias idleuser {
  var %e = 1
  while ($nick($chan,%e)) {
    set -u160 %nick. $+ $v1 $v1
    whois $v1 $v1
    inc %e
  }
}

alias idlechan {
  window @Idle-Nick-Chan
  aline @Idle-Nick-Chan 4This idle start counting since you joined the chan till now.
  aline @Idle-Nick-Chan ————————————————————–
  var %a = 1
  while ($nick($chan,%a)) {
    aline @Idle-Nick-Chan 4 $+ $nick($chan,%a) $+ : Hass been idle in4 $chan for:4 $gettok($calc($nick($chan,%a).idle / 60),1,46) Dakika.
    inc %a
  }
}
raw 317:*:{

Reklamlar