puanlama Sistemi addonu kanaladi yerine kodun calismasini istedginiz
kanal adini yada sadece # yaparak her kanalda calismasini saglayabilirsiniz
irc kodu:
on *:text:*:#kanaladı: {
if !$hget(kns,$nick) { hadd -m kns $nick 1 | hsave -i kns kns.db }
else { if $hmatch(kns,$nick) { hinc -m kns $v1 1 | hsave -i kns kns.db } }
if $hget(kns,$nick) == 1000 { msg # $+($nick,:) 0,1Tebrikler 1000 puan olduğunuz için; +voice kazandınız. | mode # +v $nick | hadd -m vnick $nick 1 | hsave -i vnick vnick.db }
if $1 == !puan {
if $2 == $me { msg # $+($nick,:) Benim puanmımı boşver, sen sohbetine bak. | halt }
if !$hmatch(kns,$2) { msg # $+($nick,:) $qt($2) Listetede bulunamadı. }
else { msg # $+($nick,:) 13 $2  4R5u13m6u7z12u2n5u4n 13P12u3a6n8\'12ı; $hget(kns,$2) }
}
}
on *:start: { if $isfile(vnick.db) { hmake vnick 100 | hload -i vnick vnick.db } | if $isfile(kns.db) { hmake kns 100 | hload -i kns kns.db } }
Reklamlar