Bu modül sayesinde, kullanıcıların yaptığı işlemleri görebilirsiniz.
Gelelim kurulumuna.
Putty ile Shell hesabınıza login olun.sırasıyla aşağıdaki komutları girin.

cd Unreal3.2
cd src
cd modules
wget http://www.ilkshell.org/depo/module/bilgi.c
cd
cd Unreal3.2
make custommodule MODULEFILE=bilgi
pico unrealircd.conf

Yukarıdaki komutları şu şekilde açıklayabiliriz, Unreal3.2/src/modules dizini içerisine modülü wget komutu ile çektik, ve kurulumunu yaptık.Şimdi bunu unrealircd.conf ta belirtelim.unrealircd.conf dosyasının içerisinde yüklü modüllerin bulunduğu kısıma yada unrealircd.conf dosyasının en altına aşağıdaki kodu ekleyin.(Modullerin bulunduğu kısıma eklemenizde fayda var)

loadmodule “src/modules/bilgi.so”;

Aşağıdaki kodları ise unrealircd.conf dosyasının en alt kısmına ekleyin.

chansno
{
// msgtype privmsg;
channel “#Log” {
connects; server-connects; squits; nickchanges;
kicks; mode-changes; topics; disconnects; server-connects; parts; joins;
};
};

Burada #Log kanalını istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.
ctrl+xy tuş kombinasyonu ile dosyayı kaydedip kapatın.Sunucuda /rehash komutunu yazdıktan sonra modul kullanıma hazırdır.

Alıntıdır.

kaynak:ircdserver.com

Reklamlar