Netadmins modülü sunucu adminlerini korur.IRC sunucularında olmazsa olmaz modüllerden biridir.Kurulumuna geçelim.

Putty ile telnet hesabınıza login olduktan sonra sırasıyla aşağıdaki komutları girin

    cd Unreal3.2
    cd  src
    cd modules
    wget http://www.ilkshell.org/depo/module/netadmins.c
    cd ..
    cd Unreal3.2
    pico unrealircd.conf

Yazdığımız komutların kısaca açıklaması şöyle ; modüllerin bulunduğu dizine adwords modülünü yükledik ve unrealircd.conf dosyasını açtık.Aşağıdaki satırları unrealircd.conf dosyasında modüllerin bulunduğu kısıma  ekleyin.

    loadmodule “src/modules/netadmins.so”;

ctrl+xy enter tuş kombinasyonu ile unrealircd.conf dosyasını kaydedip kapatın. Son olarak aşağıdaki komutu yazıp enterleyin.

    make custommodule MODULEFILE=netadmins

sunucunuzda /rehash komutu yazıp enterlediğinizde modül aktif olacaktır.

Reklamlar