Adwords modülü özele reklam atıldığında operlere ve adminlere uyarı verir.IRC sunucularında olmazsa olmaz modüllerden biri diyebiliriz.Kurulumuna geçelim.

Putty ile telnet hesabınıza login olduktan sonra sırasıyla aşağıdaki komutları girin

cd Unreal3.2
    cd  src
    cd modules
    wget http://www.ilkshell.org/depo/module/adwords.c
    cd ..
    cd Unreal3.2
    pico unrealircd.conf
    wget http://www.ilkshell.org/depo/reklam.conf

Yazdığımız komutların kısaca açıklaması şöyle ; modüllerin bulunduğu dizine adwords modülünü yükledik ve unrealircd.conf dosyasını açtık.Aşağıdaki satırları unrealircd.conf dosyasında modüllerin bulunduğu kısıma  ekleyin.

    loadmodule “src/modules/adwords.so”;

adwords modülü tek başına değildir.unrealircd.conf dosyasında reklam.conf u göstermeniz gerekiyor.aşağıdaki satırı uygun yere ekleyin.

    include “reklam.conf”;

ctrl+xy enter tuş kombinasyonu ile unrealircd.conf dosyasını kaydedip kapatın. Son olarak aşağıdaki komutu yazıp enterleyin.

    make custommodule MODULEFILE=adwords

sunucunuzda /rehash komutu yazıp enterlediğinizde modül aktif olacaktır.

Reklamlar