Sunucu İdent koruması
Kod:
on *:snotice:*Client Connecting*: { 
  %proxyid = $gettok($remove($10,$chr(40)),1,64) 
  if (*ident1* iswm %proxyid) { gline $9 :dışarı! }
  if (*ident2* iswm %proxyid) { gline $9 :dışarı! }
  if (*ident3* iswm %proxyid) { gline $9 :dışarı! }
}Alt + R bölümü
ident 1,2,3 yazan yerlere istemediğiniz identleri yazarak sunucuya 
girişte uzaklaştırabilirsiniz.
Badnick tarama kodu
on bLackList:join:#:{ ban $chan $address($nick,2) | kick $chan $nick Badnick }
menu channel {
   Badnick
   .Badnick Ekle:/auser bLackList $$?="Badnick Girin"
   .Badnick Sil:/ruser bLackList $$?="Badnick Girin"
}
alias badtara { 
var %i = 1
while (%i <= $nick($1,0)) { 
var %~ = $ulist($nick($1,%i),bLackList,0),*,@,!) 
if (%~ != 0) { 
ban $1 $nick($1,%i) 2 
kick $1 $nick($1,%i) Badnick tespit ediLdi.Nick = $ulist($nick,bLackList,1)} 
inc %i 1 } }
Tarama yapmak istediğin kanaLda /badtara yazarak tarama yaparak KuLLanıcıyı
kanaLdan uzakLaştıraßiLirsiniz.
Reklamlar