Botta gecen cod kısaltmaları

/dj/ = Dj nick ( Nick )
/sgenre/ = Yayın yapan kişinin yayın tarzı ( Genre )
/stitle/ = Yayın akışı
/surl/ = Sunucu Adresi
/bitrate/ = Bit hızını gösterir ( 24 32 vb )
/curlist/ = O anki dinleyici sayısı
/curhigh/ = Max dinleyici sayısı
/cursong/ = O anki çalan şarkı
$streamip = Sunucu ip
$streamport = Radyo portu

Biraz botumuzu süsleyelim # Yayın sona erdi kanala yazı
set offlinetext “going offline now”
# Yayın sona erdi Topic
set offlinetopic “visit our website @ http://www.mircde.com”
# Yayın başladı kanala yazı
set onlinetext “/stitle/ now online @ /surl/ with /bitrate/kbits”
# Yayın başladı Topic
set onlinetopic “/dj/@/stitle/ @ /surl/ streaming at /bitrate/kbits”
# Yayın akışı metni
set streamtext “tune in /dj/ @ http://$streamip:$streamport/listen.pls”
# Zaman la kanala bilgilendirme mesajı yollar.
set advertisetext “stream @ http://$streamip:$streamport/listen.pls – powered by http://www.topluchat.com”

indir

Reklamlar