Arkadaşlar irc sunucularında özellikle clone saldırıları çok oluyor.yani adam size gıcık oldu aynı ipten üç dört tane nick atıp size küfür edebilir.işte bu koruma bu tür rahatsızlıkları önlemek için birebir.

on @*:JOIN:#:{
if ($ial == $false) .ial on
if ($chan(#).ial == $false) { who # | return }
var %total = $ialchan($wildsite,#,0)
if (%total> 3) {
var %i = 0
while (%i <%total) { inc %i var %nick = $ialchan($wildsite,#,%i).nick var %all.nicks = $addtok(%all.nicks,%nick,32) if (%nick !== $me) { .raw -q mode $chan +b $mask($fulladdress,2) .raw kick $chan %nick 4 # Clone Yasak ( $+ %total Kullanıcı) %bans .unset %nick } } } } }

Reklamlar