IRC Operatör/Oper/Admin Komutları ve kullanımı/açıklamaları

IRC Operator 

Kullanıcının IRC Operatör veya Admin yetkilerine erişimini sağlayan komuttur

Kullanımı: /oper nick şifre
Wallops: +W moduna sahip kullanıcıların görebileceği mesaj göndermek için kullanılmaktadır.Kullanımı: /wallops mesaj
Globops: Yöneticiler arası mesajlaşmalarda kullanılmaktadır.Kullanımı: /globops mesaj
Locops: Yerel sunucuda bulunan yöneticilere mesaj göndermek için kullanılmaktadır.Kullanımı: /locops mesaj
Chatops: Tüm yöneticilere mesaj göndermek için kullanılmaktadır.Kullanımı: /chatops mesaj
Adchat: Çevrimiçi durumda olan servisler/ağ yöneticilerine mesaj göndermek için kullanılmaktadır.Kullanımı: /adchat mesaj
Nachat: Ağ yöneticileri arasında mesajlaşmalarda kullanılmaktadır.Kullanımı: /nachat mesaj
Kill: Bir kullanıcının ağ ile bağlantısını kesmek için kullanılır. Eğer bir sebep belirtilmiş ise kullanıcının uzaklaştırılma sebebi olarak çıkışında yer alır.Kullanımı: /kill nick sebep
Kline: Kullanıcı hostuna veya kullanıcı@host şeklinde maskeye kill satırı eklemek için kullanılmaktadır.Kline için süre olarak 0 belirlenirse kline kalıcı olur. İsteğe bağlı olarak 1d10h15m30s gibi değişik formatlarda da süre belirlenebilmektedir.Kullanımı: /kline maske süre sebep (eklemek için)/kline -maske (silmek için)
Zline: Belirtilen IP adresini yerel sunucu ile bağlantısını kesmek ve belirtilen süre doluncaya kadar giriş yapmasını engellemekte kullanılmaktadır.Eğer süre olarak 0 belirtilirse gline kalıcı olur. Ayrıca süre 1d10h15m30s gibi değişik formatlarda belirlenebilmektedir.
Gline: Belirtilen hedefin ağ ile bağlantısını kesmek ve belirtilen süre doluncaya kadar giriş yapmasını engellemekte kullanılmaktadır.Eğer süre olarak 0 belirtilirse gline kalıcı olur. Ayrıca süre 1d10h15m30s gibi değişik formatlarda belirlenebilmektedir.Kullanımı: /gline süre sebep (eklemek için)/gline – (silmek için)
Shun: Uygulanan kullanıcı hiçbir komutu kullanamaz, mesajlaşamaz ve sunucu PING’lerinden PONG yanıtını alamaz.Süre olarak 0 belirtilirse shun kalıcı olur. Ayrıca; süre 1d10h15m30s gibi farklı formatlarda da belirlenebilmektedir.Kullanımı: /shun süre sebep (eklemek için)/shun – (silmek için)
Gzline: Zamanlı global zline atmak için kullanılmaktadır.Bu cezaya uygun görülen kullanıcı ağ üzerinde hiçbir yerel sunucuya bağlanamaz.Eğer süre olarak 0 belirtilirse gzline kalıcı olur.Ayrıca süre 1d10h15m30s gibi değişik formatlarda belirlenebilmektedir.Kullanımı: /gzline @IPMaske süre sebep (eklemek için)/gzline -*@IPMaske (silmek için)
Akill: Belirtilen maskeyi otomatik kill listesine ekler. Bu listede yer alan kullanıcılar sunucuya bağlanamazlar.Kullanımı: /akill user@host sebep
Rakill: Eklenmiş bir akilli kaldırmak için kullanılmaktadır.Kullanımı: /rakill uset@host
Rehash: Yerel serverın konfigürasyon dosyasını yeniden okumasını sağlar.Eğer bir parametre belirtilmiş ise sadece belirtilen kısım tekrar okunur.Eğer sunucu adı ve parametre belirtilmem işe; unrealircd.conf ve atılmış olan kline dosyası yenilenir.Sadece ağ yöneticileri sunucu belirterek uygulayabilmektedir.
Parametreler:motd: Günün mesajı ve kurallar dosyasıopermotd: Opermotd dosyasıbotmotd: Botmotd dosyasıgarbage: Çöp toplaması yapılır
Kullanımı: /rehash -parametre/rehash sunucu -parametre
Restart: Sunucunun tekrar başlatılmasını sağlar. Tüm kullanıcıların bağlantısı kesilir.Kullanımı: /restart/restart şifre
Die: Tüm kullanıcıların bağlantısı kesilir ve sunucu tamamen kapanır.Kullanımı: /die/die şifre
Sethost: Kullanmakta olduğunuz hostu değiştirmenizi sağlar. Özel karakterler kabul edilir.Kullanımı: /sethost host
Setident: Kullanmakta olduğunuz mevcut identi değiştirmenizi sağlar.Kullanımı: /setident 
Chghost: Online olan bir kullanıcının hostunu değiştirmek için kullanılmaktadır.Kullanımı: /chghost nick şifre
Chgident: Online durumda olan kullanıcıların identini değiştirmek için kullanılmaktadır.Kullanımı: /chgident nick ident
Chgname: Online durumda olan kullanıcıların realname kısmını değiştirmek için kullanılmaktadır.Kullanımı: /chgname nick realname
Squit: Bir yerel sunucunun ağdan kopartmak için kullanılmaktadır. Genellikle ana sunucu üzerinde uygulanmaktadır.Kullanımı: /squit sunucu
Connect: Varolan bir irc sunucusunu ağa bağlamak için kullanılır. Bu işlem sırasında bağlantı ayarları oldukça önemlidir.Kullanımı: /connect sunucu port
Dccdeny: Bir dosya uzantısı için dcc engeli koyar. Belirtilen uzantıyı taşıyan dosyaların gönderimi; sunucu tarafından reddedilir.Kullanımı: /dccdeny sebep
Undccdeny: Daha önceden konulmuş olan dcc engelini kaldırmak için kullanılır.Kullanımı: /undccdeny 
Sajoin: Bir kullanıcı kanal veya kanallara sokmak için kullanılır.Kullanımı: /sajoin nick #kanaladı/sajoin nick #kanal,#kanal2
Sapart: Bir kullanıcı kanal veya kanallardan çıkartmak için kullanılır.Kullanımı: /sapart nick #kanaladı/sapart nick #kanal,#kanal2
Samode: Operatör olmadığınız bir kanalda kanal modlarını değiştirmenizi sağlar.Kullanımı: /samode #kanaladı +modeler-modeler
Rping: IRC Ağına bağlı sunucular arasında ki gecikme süresini (lag) milisaniye cinsinden ölçmenizi sağlar.Kullanımı: /rping sunucu
Trace: Belirtilen kullanıcı hakında; gecikme, sınıf bilgisi, sunucu hakkında; sınıf/version/link bilgilerini gösterir.Kullanımı: /trace rumuz|sunucu
Opermotd: Yöneticiler için günün mesajı çıktısını gösterir.Kullanımı: /opermotd
Sdesc: Sunucunun restart edilmesine gerek olmadan; sunucu bilgi satırını değiştirmenizi sağlar.Kullanımı: /sdesc bilgi
Mkpasswd: Sade metin halindeki bir şifreyi unrealircd.conf’a eklemek için yeniden şifreler.Kullanımı: /mkpasswd şifre
Module: Yüklü olan tüm modüllerin listesini görüntüler.Kullanımı: /module
Close: Tanımlanabilen tüm bağlantıların; ağ ile olan bağlantısını kesmenizi sağlar.Kullanımı: /close
Tstcl: IRC’nin dahili saatini ayarlamak için kullanılmaktadır. Tam olarak işlevi hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığınızı düşüyorsanız bu komutu uygulamamanız önerilir.Kullanımı: /tstcl zaman
Svssno: Belirtilen kullanıcının snomask kiplerini değiştirmek için kullanılır.Kullanımı: /svssno nick snomask
Spamfilter: Argo, reklam ve benzeri istenmeyen kelimelerin kullanılmasını engelleyen ircd sistemidir.Parametreleri ile kullanılarak 10 ayrı alan için gelişmiş badwords (kötü kelimeler) koruması sağlar.Spamfiltera eklenen metinler tüm ağ üzerinde, kanal/kullanıcı +G modu taşımıyor olsada işlev görür.Spamfilter engelinden sadece operlar ve servisler etkilenmezler.
Parametreler;
——————————————————————————–
Tür Parametre Açıklamap özel (query) mesajların özel-notice (query) noticeleric kanal Kanal mesajlarıN kanal-notice Kanal noticeleriP part (kanaldan ayrılma) sebepleriq quit (sunucudan ayrılma) sebeplerid dcc dosya ismia away Away mesajlarıt topic Kanal başlıkları (topic)u kullanıcı Kullanıcı banı, nick!ident@host:realname
——————————————————————————–
Ceza Türleri;
——————————————————————————————
Tür Açıklamakill Kullanıcı kill ile cezalandırılır.tempshun Kullanıcı shun ile cezalandırılır. Ağdan çıktığında ceza otomatik olarak kalkar.shun Kullanıcı shun ile cezalandırılır.kline Kullanıcı hostuna kline eklenir.gline Kullanıcı hostuna gline eklenir.zline Kullanıcı hostuna zline eklenir.block Mesajın hedefe ulaşması engellenir.dccblock Kullanıcının dcc gönderimi engellenir. Transfer gerçekleşmez.viruschan Kullanıcı tüm kanallardan çıkartılıp önceden belirlenen kanala sokulur, msg/notice harici bir komut uygulayamaz.
—————————————————————————————–
Kullanımı: /spamfilter [add|del|remove|+|-] [tip] [ceza] [ceza süresi] [sebep] [ifade]
Ceza süresi; Spamfilter eklenirken ceza olarak belirtilen eylemin devamlılık süresinin belirtileceği bölüm.
Başlangıç değeri olarak “-” kullanın veya boş bırakın.
Sebep; Spamfilter eklenen metnin; eklenme sebebidir. Sebep girilirken boşluk bırakılamaz,
boşluk yerine “_” yazılır. “_”‘ler boşluk olarak karşılık görür.
İfade; Hangi ifade veya yasak kelimenin kullanıldığında; belirtilen eylemin uygulanacağını bildiren bölümdür.
Tempshun: Geçici shun ekleyip kaldırmanızı sağlar. Tempshun listesine eklenen kullanıcı sunucudan çıkarsa otomatik olarak shun listesinden silinir.Kullanımı: /tempshun +nick sebep (eklemek için)/tempshun -nick (silmek için)
Svslusers: Global veya yerel; en yüksek kullanıcı sayısını değiştirmek için kullanılmaktadır.Eğer -1 değer belirtilirse varolan rakamlar korunur.Kullanımı: /msg operserv raw svslusers sunucu 
Svssilence: Belirtilen kullanıcının; silence listesini değiştirir.Silence komutundan farklı olarak tek seferde birden fazla ekleme yapılabilmektedir.Kullanımı: /msg operserv raw svssilence nick :maske
Svswatch: Belirtilen kullanıcının; watch listesini değiştirmek için kullanılmaktadır.Kullanımı: /msg operserv raw svswatch nick :
Svsfline: Belirtilen dosya uzantısını engeller.Kullanımı: /msg operserv raw sunucu svsfline + dosya :sebep (eklemek için)/msg operserv raw sunucu svsfline – dosya (silmek için)/msg operserv raw sunucu svsfline (dccdeny listesini etmizlemek için)
Svsmotd: Günün servisler measjını değiştirmek için kullanılmaktadır.Kullanımı: /msg operserv raw svsmotd #:mesaj (eklemek için)/msg operserv raw svsmotd ! (silmek için)/msg operserv raw svsmotd ! :mesaj (mesajı silip; yenisini eklemek için)
Svsnline: Global bir isim yasağı ekler. Yasaklama nedeni; bir parametreden oluşmalıdırve kelime aralarında boşluk yerine “_” kullanılmalıdır. Servisler bunu otomatik olarak boşluk karakterine çevirecektir.Kullanımı: /msg operserv raw svsnline +/- sebep :isim
Svso: Bir kullanıcıya O:lines yetkilisiymiş gibi yönetici kipleri vermek için kullanılmaktadır.Kullanımı: /msg operserv raw svso nick +kip (eklemek için)/msg operserv raw svso nick -kip (silmek için)
Svspart: Bir kullanıcıyı kanal veya kanallardan çıkartmak için kullanılmaktadır.Kullanımı: /msg operserv raw svspart nick #kanaladı/msg operserv raw svspart nick #kanal,#kanal2
Swhois: Belirtilen nickin whois bilgilerini değiştirmek için kullanılmaktadır.Kullanımı: /msg operserv raw swhois nick :mesaj (eklemek için)/msg operserv raw swhois nick : (silmek için)
Sqline: Bir nickin veya o nicki içeren farklı nicklerin kullanımını yasaklar. Bu listede yer alan nickleri sadece oper konumunda ki kullanıcılar kullanabilir.Kullanımı: /msg operserv raw sqline nick :sebep
Unsqline: Kullanımı yasaklanmış olan (Sqline) nickleri; kullanıma açmak için kullanılmaktadır.Kullanımı: /msg operserv raw unsqline nick
Svs2mode: Belirtilen kullanıcının kullanıcı kiplerini değiştirmek için kullanılmaktadır.Kullanımı: /msg operserv raw svs2mode nick mod
Svskill: Belirtilen kullanıcının ağ ile bağlantısını kopartır.Kullanımı: /msg operserv raw svskill nick :sebep
Svsnoop: Sunucuda ki Global IRC Operatör komutlarının kullanımını iptal veya aktif etmek için kullanılmaktadır.Kullanımı: /msg operserv raw svsnoop sunucu +/-
Svsjoin: Belirtilen kullanıcıyı kanal veya kanallara sokmak için kullanılmaktadır.Kullanımı: /msg operserv raw svsjoin nick #kanaladı/msg operserv raw svsjoin nick #kanal,#kanal2/msg operserv raw svsjoin nick #kanal,#kanal2 şifre şifre2
Htm: Yüksek trafik moduna ilişkin özelliklerin kontrol edilmesini sağlar. Bu mod list, whois, who vb. kullanıcı komutlarının kullanımını devre dışı Bırakır. Parametreleri ile kullanımında çalışma özellikleri düzenlenebilir.ON: Yüksek trafik modu; aktif olur.OFF: Yüksek trafik modu; devre dışı olur.NOISY:Yüksek trafik modu; giriş ve çıkışlarında kullanıcılara bildirilir.QUIET:Yüksek trafik modu; durdurulduğundan itibaren kullanıcılara giriş/çıkış bildirisi verilmez.TO: Hangi gelen veri hızında aktif olacağını belirtir.Kullanımı: /htm parametre
Svsnick: Belirtilen kullanıcının nickini değiştirir.Kullanımı: /msg operserv raw svsnick nick yeninick süre
Svsmode: Belirtilen kullanıcının taşıdığı kipleri değiştirmek için kullanılmaktadır.Kullanmı:

/msg operserv raw svsmode nick mod

Bu alanda yorum,eleştiri ve beğenilerinizi yazarak bizi bilgilendirebilirsiniz.Ayrıca burada bu saydıklarımız dışında farklı isteklerinizide yazabilirsiniz.

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s